architecture

MARRAKECH, my 5+ favourite bedrooms on the market

Marrakech, property, for sale, coco-morocco

Ik weet niet hoeveel riads Marrakech telt in de Médina, maar er zijn er altijd een deel die wachten om van eigenaar te veranderen.

Veel creatieve talenten gaven reeds het voorbeeld, Bill Willis, wijlen Franca Sozzani, De Hermès familie, YSL, en nu recent het hardnekkige gerucht dat het Bvlgari imperium zijn zinnen heeft gezet op Marrakech.  Het is een uitdaging en een passie om een oude riad om te toveren tot een paradijs met telkens een ander cachet, een andere stijl.

Om je een indruk te geven van de pracht en praal kan je alvast je licht opsteken bij kantoren zoals

Chic Marrakech

Mogador Home Resort

en

Bosworth Properties.

Ik schuimde de sites af voor jullie en laat je mee binnengluren in mijn favoriete slaapkamers die momenteel op de markt zijn. Misschien wil jij binnenkort wel ontwaken in je eigen riad ...

Wat is een riad? 

Een

riad

is een authentiek huis in de oude stad, de Médina, dat gebouwd is rond een centrale binnentuin. Alle kamers openen zich naar die centrale tuin en vanaf de straat heb je amper een paar of soms helemaal geen ramen. Op het verdiep vind je in de Marrakech architectuur een overloop met balustrade aan de 4 zijden, die rechtstreeks in contact staat met de patio. Die overloop (passerel) zorgt ervoor dat de kamers terugliggen en dus minder direct zonlicht krijgen, wat vooral op die snikhete zomerdagen een voordeel is.  Het centrale binnengebied, de tuin (riad is het Arrabische woord voor tuin) is meestal rijkelijk voorzien van planten en water.

Water, één van de pijlers in de islamitische architectuur en ook één van de levensnoodzakelijke elementen in de erg droge zanderige gebieden.

Marrakech, property, for sale, coco-morocco

article by Marlène Pauly

more articles

by Marlène

HERE

English down

Marrakech, property, for sale, coco-morocco
Marrakech, property, for sale, coco-morocco
Marrakech, property, for sale, coco-morocco
Marrakech, property, for sale, coco-morocco
Marrakech, property, for sale, coco-morocco

I do not have a clue how many riads you will find in the Marrakech Medina, but there are always some waiting to change ownership.

Many creative talents have been putting an example, including Bill Willis, Franca Sozzani, The Hermes family, YSL, and recently the persistent rumour that the Bvlgari empire is focussing on Marrakech.

It is a challenge and a passion to transform an old riad into a real paradise.

To give you an impression on the splendor and beauty of these old houses, you can get a glimpse of it at

Chic Marrakech

,

Mogador Home Resort

and

Bosworth Properties

.

I surfed the sites for you and let you have a look into my favourite bedrooms that are currently on the market.

One never knows,you might want to wake up soon in your own riad ...

What is a riad?

A

riad

is an authentic house in the old town, the Medina, built around a central courtyard.

On the first floor you will find a 4-sided passageway open to the inner garden and in open air, this is the case for the Marrakech architecture. This passageway causes the rooms to recline and thus get less direct sunlight on those sizzling summer days.

The central atrium is usually rich in plants and water.

Water is one of the pillars in Islamic architecture and also one of the vital elements in the very dry and sandy areas.

Inspired by the style? Ready for some sourcing in Marrakech?
contact us

More inspiration on
Facebook | Twitter |  Google+ |  Instagram | Contact | Bloglovin

Walk: ARTISTIC SPOTS IN MOROCCO - Diabat

Diabat - Essaouira - Morocco

Vanaf de eerste

keer dat ik dit kleine artistieke heuvel dorpje zag van op afstand,  fluisterde iets mijn naam. Diabat, tegen de flank met zicht op Essaouira.

Die aantrekking komt zeker niet van de plaatsen die verwijzen naar het bezoek, het verblijf of ... van rock ster Jimi Hendrix, maar als hij hier echt ooit gepasseerd is, verbleven heeft, of volgens de verhalen, inspiratie opdeed voor een song, dan werd hij wellicht verliefd op het dorp om dezelfde redenen als ik.

Bijna ongerepte architectuur. Prachtig vormenspel van de kleine kleurrijke huizen die aan elkaar vastklampen, aanleunen, allen met dak terrassen en uitzicht in alle richtingen. De straten die parallel lopen met de oceaan hebben allemaal een schitterend panorama over de baai van Essaouira.  Tot op heden kan ik alleen maar raden hoe prachtig dit moet zijn bij valavond, wanneer de zon onder gaat  en vervolgens de lichten in de medina en langs de boulevard een heerlijk schouwspel moeten geven vanop je dak.  De achterkant van het dorp heeft een prachtig uitzicht over de rivier die je diep meeneemt in het Berberse landschap en verder tot in Hererta.

article by Marlène Pauly

more articles

by Marlène

HERE

English down

From the first time I saw it from a distance, something whispered my name in the little artistic village of Diabat. For sure it are NOT the places that refer to the visit , the stay or...of the all famous

Jimi Hendrix

. But if he truly did pass there then he must have loved it for exactly the same reasons as I do.

Almost unspoiled architecture. Beautiful silhouettes of small colourful houses that cling together, all with rooftop terraces and views in all directions. The streets that run parallel with the ocean all have stunning views on the bay of Essaouira. This far, I can only guess how stunning this must look in the evening with all the lights in the Medina and along the boulevard. The backside of the village has another stunning view over the river that takes you deep into the Berber countryside and all the way to Hererta.

Diabat - Essaouira - Morocco
Diabat - Essaouira - Morocco
Diabat - Essaouira - Morocco
Diabat - Essaouira - Morocco
Diabat - Essaouira - Morocco
Diabat - Essaouira - Morocco
Diabat - Essaouira - Morocco
Diabat - Essaouira - Morocco
Diabat - Essaouira - Morocco
Diabat - Essaouira - Morocco
Diabat - Essaouira - Morocco

 And then, modernisation came.... Please, don't let this take over the heart and soul of this charming town...

Ugly architecture Diabat

Inspired by the style? Ready for some sourcing in Marrakech?
contact us

More inspiration on
Facebook | Twitter |  Google+ |  Instagram | Contact | Bloglovin

ETHNIC SPRING INSPIRATION FROM MARRAKECH - the Tine K Home Collection

Tine K Home Collection

Tine

K

Home Selection

In search for some weekend reading to inspire you with Moroccan craftsmanship, I stumbled upon the new 'takemethere' catalogue of

tine

k

home

.  To me  nothing is more exciting than seeing simple Moroccan everyday items blending in flawlessly with the new minimal - boho - ethnic interior trends.

Less is more is shifting.  From cold and sharpcut architectural lines towards a more natural harmony where 'down to earth' simplicity and natural materials soften interiors and where it's OK to be imperfect.  

Wabi Sabi

minimalism!

Have a look at all these pictures and take action!  You have all Sunday.

Our styling team is ready to help you out on all levels! From planning your interior, to moodboards and product sourcing. Just get

in touch.

article by Marlène Pauly

more articles

by Marlène

HERE

Nederlands onder.

all photos Tine

K

Home.

Tine K Home Collection

Tine

K

Home project

Rocabella Mykonos

Tine K Home Collection
Tine K Home Collection

Tine

K

Home project

Scorpios Mykonos

Tine K Home Collection
Tine K Home Collection

Tine

K

Home project

Scorpios Mykonos

Tine K Home Collection

Tine

K

Home project

Scorpios Mykonos

Al zoekend naar bronnen om jullie dit weekend te inspireren met Marokkaanse vakmanschap, belandde ik bij de nieuwe bloedmooie catalogus van

tine

k

home

. Voor mij is er niets spannender dan te zien hoe eenvoudige Marokkaanse alledaagse items perfect samensmelten met de nieuwe minimalistische - boho - etnische interieur trend.

'Less is more' verschuift.  Van kille en stakke architectonische lijnen naar een meer natuurlijke harmonie, waar eenvoud en pure materialen het interieur zachter maken en waar het is OK is om niet volmaakt zijn.

Wabi Sabi

minimalisme!

Neem een kijkje op al deze foto's en daarna tijd voor actie!  Je hebt de hele zondag.

Ons stylisten team zit klaar om jullie te helpen!

Van het ontwerp, tot een inspiratieboord en producten zoeken en toesturen. Neem

contact

met on op!

Inspired by the style? Do some sourcing in Marrakech?
contact us

More inspiration on
Facebook | Twitter |  Google+ |  Instagram | Contact | Bloglovin

WHITE BEDROOMS - Our top 5 in Marrakech

Januari...het licht komt terug...en witte slaapkamers maken het net nog een beetje eerder ochtend!

riad Essaouira

riad Baladin in Essaouira

Ik weet het zeker!  Nog enkele weken en het voorjaarsgevoel is bij mij niet meer weg te slaan!! Misschien dat ik daarom al volop zit te stylen in off white, rotan en groen. Jawel Pantone, ik ben helemaal pro

jullie keuze

.  Maar ik moet wel zeggen dat ik nog steeds die hard fan ben van jullie keuze in 2013,

Emerald groen.

Ook in Marokko speelt wit, of beter verschillende tonen wit een grote rol bij het stylen van riads en hotels. Na een dag in de souks met zijn duizenden kleuren is het net even aangenaam om in een rustig decor weg te dromen.

Hierbij mijn vijf favoriete adresjes voor riads met prachtig witte gastenkamers.

Wij kunnen gewoon niet genoeg krijgen van het

Marokkaanse wit

. En jij?

article by Marlène Pauly

more articles

by Marlène

HERE

English down

Riad Ivoine in Marrakech (down)

riad  Idoine Marrakech
riad Idoine Marrakech

Riad le Berber in Marrakech (down)

le riad Berber Marrakech
Le riad Berber Marrakech
riad de Tarabel Marrakech
riad de Tarabel Marrakech

Riad Snan 13 in Marrakech (down)

riad Snan 13 Marrakech
riad Snan 13 Marrakech

January

... the light is coming back

... and white bedrooms are making it just a little easier to get up in the morning!

I'm sure!

A few more weeks and the Spring feeling will have me in its grip !!

Maybe

that's why I  already started styling the new bedrooms for a project in off white, rattan and green! Yes Pantone

, I'm all pro your choice for 'colour of the year'!  But I must admit that I 'm still a die hard fan of your choice in 2013, Emerald green.

Also in Morocco, white, or rather different tones of white, play a major role in the styling of riads and hotels.  After a day in the souks with thousands of colours, it is just as pleasant to dream away in a quiet setting.

Here are my five favourite riads with beautiful white bedrooms. We can't get enough of Moroccan whites. What about you?

Inspired by the style? Do some sourcing in Marrakech?
contact us

More inspiration on
Facebook | Twitter |  Google+ |  Instagram | Contact | Bloglovin

MOROCCAN INTERIORS - subtle Moroccan whites.

white moroccan interior

article by Marlène Pauly

more articles

by Marlène

HERE

English down

Wit. Sneeuwwit, roomwit of gebroken wit. Het hangt er net van af. Wit is wat er te voorschijn komt als de natuurlijke ingredienten met elkaar gemengd worden.  En dat maakt het nu net zo 'anders' hier. Want wit is hier nooit net hetzelfde. Kleurcodes bestaan niet omdat wit gemaakt wordt met kalk of wit zand andere natuurlijke materialen die voorhanden zijn. Puur wit komt daarom uiterst zelden voor. Laat je

inspireren

door Marokkaans wit, in al zijn varianten op ons Pinterest moodboard :). Witte muren in Kalkverf. Tadelakt in roomkleurig wit of cement vloeren in gebroken wit. Het is vooral de combinatie met elkaar en de natuurlijke houttinten die het zo mooi maken.

Pinterest moodboard - Moroccan whites

Pinterest moodboard - Moroccan whites

Pinterest moodboard - Moroccan whites

White.

Snow white, creamy white or off-white. It all just depends.

White

is what emerges as the natural ingedients are mixed together. And this is what makes the 'difference'. Because white is never white as it was before. Colour codes do not exist because white is made with lime or other natural materials available. Pure white, therefore, is extremely rare. Get

inspired

by Moroccan white, in all its varieties at our Pinterest moodboard :).  White walls in chalk paint, warm white tadelakt and off white cement floors. It's more in combining all these whites and adding natural woods to it that makes it so unique

Inspired by the style? Do some sourcing in Marrakech?
contact us

More inspiration on
Facebook | Twitter |  Google+ |  Instagram | Contact | Bloglovin

INTERIOR DESIGN HELP - 7 ways to mix 'African' style into your Nordic home

moroccan blankets, moroccan cushions, tadelakt, moroccan towels

Casa Cook hotel Rhodes

 

article by Marlène Pauly

more articles

by Marlène

HERE

English down

Still impressed by this new hotel in Marrakech, and still a die-hard fan of La Famille we 'll take you on an interior design help tour, if only virtual, to show you ways to take home some of this and mix it with a Nordic style interior. The number of Moroccan interior design stores in the Netherlands is growing fast and Belgium is coming after but that might soon be different we have from a reliable source! so you do not REALLY have to take that lamp of half the size of the cockpit on that flight home. Unless you REALLY can't resist of course 😏. Therefore, hurray the Scandinavian style but 'never' without a touch of Moroccan sun, lazy vibe and 'je m'en fou' attitude.

What country are you from and do you have Moroccan interior design available to decorate? 

Nog steeds onder de indruk van

dit nieuwe hotel

in Marrakech, en ook wel nog altijd zwaar fan van

La Famille

gaan we deze week op zoek om dit gevoel ook mee naar huis te nemen.  Het aantal Marokkaanse interieur winkels in Nederland is ruim en ook België timmert heel erg aan de weg hebben we uit goede bron!  Je hoeft dus ECHT niet met die halve cockpit van een lamp op die vlucht.  Tenzij je natuurlijk ECHT niet kan weerstaan 😏.  Daarom, lang leve de Scandinavische stijl maar 'never' zonder een vleugje Marokkaanse zon, lazy vibe en je m'en fou. 

wicker lamps, moroccan built in sofa, moroccan pottery

Elle Decoration.se

 What's Moroccan here? Well...what's not!? This table, the lamp, the wooden pots and the fixed corner sofa. Jalla that's Maroc!

wicker lamp, old moroccan pottery

Casa Cook hotel Rhodes

And yep, this lamp again ! But notice the old pottery! So Moroccan (but not cheap) 😑

moroccan wicker baskets

Pinterest

A house my style! something in between a Belgian farmhouse and a Moroccan cage house!

moroccan blanket, seagrass basket with plant

HK living. Shoot by Paulina Arcklin

Go safe and just add a carpet and a basket ! (love the basket! )

wicker lamp, moroccan chairs, moroccan hat, moroccan throws

Coté Maison

One of my favourites! look the simple way the wiring is fixed! So Moroccan.The lamp, the chairs, the blankets, the table (think I might have 6 of these :) Ready for a mint tea?

placemats, lamps, chairs, wicker

Pinterest

These lamps are really popular right now and even

Ikea

(yes yes we finally have ikea in Morocco)

has them for a while already. But if you can go for the real stuff. Less perfect, more soal!

picture credits: All photos were found on pinterest but even after sourcing we did not find all the real sites, nor photographers. We welcome any help on this!

Inspired by the style? Do some sourcing in Marrakech?
contact us

More inspiration on
Facebook | Twitter |  Google+ |  Instagram | Contact | Bloglovin

WEEKEND READING - Inspiration from Marrakech

Le riad Yasmine

by

aperfectmood

on instagram. This one is still on my own 'must visit' list!

article by Marlène Pauly

more articles

by Marlène

HERE

English down

Weekends, het moment bij uitstek om een beetje doelloos naar mooie inspirerende foto's te zoeken.  Boeken, koffie en internet zijn een beetje mijn zondagse bezigheid.  Vandaag staat daar een reis naar Essaouira bij op het programma.  Een heerlijke drie uur om te lezen, een planning te maken voor de volgende week en te dromen van de Oceaan.  Voor jullie hab ik eindelijk een collectie van mooie instagram ontdekkingen om weg te dromen naar Marokko. 

The Spa in the

Royal Mansour

by

contourinterior

on instagram. We had the best spa treatment ever there!

Weekends, ideal moments to let your mind wander and search for inspiration.  Interior magazines, coffee and the web, they are my Sunday companions.  Today, another favourite will be added to this list.  A three hours drive to Essaouira.  The moment to make my planning for next week and dream about my walks beside the Ocean.  For you I finally listed some of the most beautiful Instagram discoveries.  Dream away to Morocco!

The Sunday market in Essaouira

by

atlanticmorocco

on instagram. I miss out on this one today. My favourite place to buy all my veggies and fruit, straight from the farmers.

Dar JL

by

darjlmarrakech

on instagram. Another one on my 'To Do' list :)

Riad UP

by

elsixbau

on instagram One of our favs. no more, no less. You have to experience the zenitude

The colourful world of

El Fenn

by

garment modern

on instagram. 

Chambres d'Amis

by

hotelchambresdamis

on instagram. A most wonderful area of the medina and a  s u p e r  rooftop!

Riad Palacio de las Especias

by

riadpalaciodelasespecias

on instagram.

Why was I not there yet???

Vila Anouk

by

villaanouk

on instagram. Experience the ultimate berber chic at stunning Villa Anouk!

Inspired by the style? Do some sourcing in Marrakech?
contact us

More inspiration on
Facebook | Twitter |  Google+ |  Instagram | Contact | Bloglovin

WEEKEND INSPIRATION from Essaouira

Riad Essaouira, Paulina Arcklin

article by Marlène Pauly

more articles

by Marlène

HERE

English down

Photos from

riad 5 Columns

in Essaouira by

Paulina Arcklin 

Enkele beelden van een o zo mooi huis in Essaouira waar 1 specifiek beeld al in heel veel  magazines heeft gestaan. Hoog op mijn 'te bezoeken' lijst!

Just some jaw dropping photos from a home that is SO on my 'must visit' list :)

Riad Essaouira, Paulina Arcklin
Riad Essaouira, Paulina Arcklin
Riad Essaouira, Paulina Arcklin
Riad Essaouira, Paulina Arcklin
Riad Essaouira, Paulina Arcklin
Riad Essaouira, Paulina Arcklin
Riad Essaouira, Paulina Arcklin

Inspired by the style? Do some sourcing in Marrakech?
contact us

More inspiration on
Facebook | Twitter |  Google+ |  Instagram | Contact | Bloglovin

MARRAKECH - THE POWER OF A PICTURE

riad, luxury riad, riad Marrakech, hotel Marrakech, Ryad Dyor, Yvonne Verhulst, Ibiza

 Did you ever get under the spell of a picture?

I did! It was the photo above. I guess by now it is 4 or 5 years ago and I remember seeing it in a magazine. I instantly fell in love with the mustard yellow setting and the luxurious glam.

I knew it was in Marrakech but then I forgot all about it...

Until I moved to, right, Marrakech!

And suddenly there I was, years later. Inside the house that had gotten me under its spell.

The riad that I already had published an

article

about! I finally was IN the room at Ryad Dyor.  It was as if I had been living there, it felt exactly as I thought it would feel... Luxurious and glam!

Designers Alberto Cortes and Yvonne Hulst know what they're doing. Stylish

holiday homes

around the world. Think Bali, Morocco and Ibiza, and a trendy

shop

on Ibiza to take everything you love so much home with you!

(Nederlands hieronder)

riad, luxury riad, riad Marrakech, hotel Marrakech, Ryad Dyor, Yvonne Verhulst, Ibiza
riad, luxury riad, riad Marrakech, hotel Marrakech, Ryad Dyor, Yvonne Verhulst, Ibiza
riad, luxury riad, riad Marrakech, hotel Marrakech, Ryad Dyor, Yvonne Verhulst, Ibiza

Werd jij ooit betoverd door een foto?

Ik wel! Het was die eerste foto met het mosterd-gele interieur. Ongeveer 4 of 5 jaar geleden zag ik deze afbeelding in een interieur tijdschrift. Ik bezweek ter plekke! Die luxueuse uitstraling en het glam gehalte in de combinatie van meubelen, kleuren en stijlen.

Het enige wat ik wist was dat het in Marrakech was...en ik woonde in België.

Het beeld werd weer levend toen ik uiteindelijk in Marrakech kwam wonen! (toeval?)

Daar sta je dan plots, helemaal zelf in dat huis dat je niet los lijkt te laten!

Toen Marokko een realiteit werd qua wonen en werken begon de riad (een Marokkaans medina huis), beetje bij beetje, zijn geheimen prijs te geven.

Maar het ogenblik dat je verbeelding aan werkelijkheid weet te koppelen blijft altijd heel apart.

Voor mij voelde het alsof ik ieder hoekje kende. Alsof ik terug thuis kwam van een lange reis. Het gevoel dat ik had bij het bekijken van de foto's was ook nu weer aanwezig. Luxe and glam, op een hele warme manier die je meteen doen wegdromen.

Creatievelingen Alberto Cortes en Yvonne Hulst weten dan ook precies hoe ze je moeten triggeren met een interieur. Kijk maar even naar  hun

vakantie huizen

op Ibiza! Ook hun concept store op Ibiza is een schot in de roos om al dat inspirerends mee naar huis te nemen. Ik ben alvast begonnen om mijn eigen beach apartement in Essaouira te stylen en een oversized lounge corner op het terras is in 'the making'

riad, luxury riad, riad Marrakech, hotel Marrakech, Ryad Dyor, Yvonne Verhulst, Ibiza
riad, luxury riad, riad Marrakech, hotel Marrakech, Ryad Dyor, Yvonne Verhulst, Ibiza
riad, luxury riad, riad Marrakech, hotel Marrakech, Ryad Dyor, Yvonne Verhulst, Ibiza
riad, luxury riad, riad Marrakech, hotel Marrakech, Ryad Dyor, Yvonne Verhulst, Ibiza
riad, luxury riad, riad Marrakech, hotel Marrakech, Ryad Dyor, Yvonne Verhulst, Ibiza
riad, luxury riad, riad Marrakech, hotel Marrakech, Ryad Dyor, Yvonne Verhulst, Ibiza
riad, luxury riad, riad Marrakech, hotel Marrakech, Ryad Dyor, Yvonne Verhulst, Ibiza
riad, luxury riad, riad Marrakech, hotel Marrakech, Ryad Dyor, Yvonne Verhulst, Ibiza
riad, luxury riad, riad Marrakech, hotel Marrakech, Ryad Dyor, Yvonne Verhulst, Ibiza
riad, luxury riad, riad Marrakech, hotel Marrakech, Ryad Dyor, Yvonne Verhulst, Ibiza
riad, luxury riad, riad Marrakech, hotel Marrakech, Ryad Dyor, Yvonne Verhulst, Ibiza
riad, luxury riad, riad Marrakech, hotel Marrakech, Ryad Dyor, Yvonne Verhulst, Ibiza
riad, luxury riad, riad Marrakech, hotel Marrakech, Ryad Dyor, Yvonne Verhulst, Ibiza
riad, luxury riad, riad Marrakech, hotel Marrakech, Ryad Dyor, Yvonne Verhulst, Ibiza
riad, luxury riad, riad Marrakech, hotel Marrakech, Ryad Dyor, Yvonne Verhulst, Ibiza
riad, luxury riad, riad Marrakech, hotel Marrakech, Ryad Dyor, Yvonne Verhulst, Ibiza

Inspired by the style? Do some sourcing in Marrakech?
contact us

More inspiration on
Facebook | Twitter |  Google+ |  Instagram | Contact | Bloglovin

MARRAKECH - MINIMALISM

riad up, Marrakech, Medina, urbanparadise

(Nederlands zie hieronder)

When you think about Morocco, minimalism is not the word you might have in mind. 

If minimalism to you is about black, white and sharp lines, you might maybe want to skip, but to us minimalism is a soft balanced architecture that realises a lot with as little as possible. Here combined  with the Marrakech'

shades of pink

and natural elements like wicker, wool and traditional architectural elements like tadelakt and tiles.

You open the door and you look for reasons to stay inside and not having to go out for the rest of your holiday!

riad up, Marrakech, Medina, minimalism, patio, pool,urbanparadise
riad up, Marrakech, Medina, minimalism, patio, pool

Elza Bauza is one of the many inspiring single bohemian women we meet here in Morocco. She moved from beautiful

Mallorca

to Marrakech many years ago because she fell in love with the place. The riad is her one women's work (in spite of everyone telling her she was crazy to manage a team of local builders throughout the construction work) But boy, did she prove them wrong!

Elza's trust in herself and the people she works with and giving them responsibility is also reflected in the management while she is off on one of her adventures around the world. Her staff has the same warm welcoming attitude as her and that is all it needs to make one feel at home!

riad up, Marrakech, Medina, minimalism, patio, pool
riad up, Marrakech, Medina, minimalism, patio, pool,urbanparadise
riad up, Marrakech, Medina, minimalism, patio, pool

Bij de gedachte aan Marokko is minimalisme niet het woord dat meteen voor je opduikt!

Als minimalisme zwart, wit en strakke lijnen betekent dan is dit inderdaad niet aan jou besteed. Voor ons is minimalisme het natuurlijke evenwicht in de architectuur.  Met zo weinig mogelijk middelen een zo groot mogelijke emotie realiseren. Hier in een zachte tint

Marrakech' roze

en natuurlijke materialen zoals rotan, wol en traditionele bouw elementen als tadelakt en authentieke tegels.

Bij het openen van de deur en het betreden van de binnenkoer bekruipt je onmiddellijk het gevoel - hier wil ik blijven. De rest van je verblijf lijkt het er dan ook op dat je alle uitvluchten gebruikt die mogelijk zijn om dit te realiseren. 

Medina?? nee, echt niet!

riad up, Marrakech, Medina, minimalism, patio, pool,urbanparadise
riad up, Marrakech, Medina, minimalism, patio, pool
riad up, Marrakech, Medina, minimalism, patio, pool
riad up, Marrakech, Medina, minimalism, patio, pool

Elza Bauza, een van de vele inspirerende single vrouwen hier in Marokko, met avonturiers bloed in de aderen, kwam hier vele jaren geleden als jonge twintiger aan vanuit haar prachtige geboorteplek

Mallorca

. Marrakech had haar betoverd en de oude riad, die had haar uitgekozen! 

Het werk werd een uniek avontuur. Op eigen gevoel en zonder enige opleiding nam ze de leiding over een team van lokale arbeiders tijdens de verbouwingswerken.  Tegen alle raadgevingen van vrienden in, en het resultaat mag er na zo veel jaren nog altijd zijn!

Elza's vertrouwen in zichzelf en de mensen waar ze mee werkt vertaalt zich in het verdelen van de verantwoordelijkheid, alsook in het management van haar riad tijdens haar afwezigheid bij reizen overal ter wereld. Haar personeel begroet je met dezelfde gastvrijheid en warmte als die van haar, en dat is per slotte wat telt om je thuis te voelen, nietwaar?

riad up, Marrakech, Medina, minimalism, patio, pool

Inspired by the style? Do some sourcing in Marrakech?
contact us

More inspiration on
Facebook | Twitter |  Google+ |  Instagram | Contact | Bloglovin