galleries essaouira

BEN ALI - SOLO EXPOSITION IN ESSAOUIRA

We at coco-morocco believe in art, we believe that art can contribute to a better world for everyone. Then how wonderful is this exposition where your purchase creates a better life for the fishermen widows in Essaouira.

Ben Ali - two expositions with a 'heart'

Elizir and Mashi Mushki Galleries, in association with Sofitel Essaouira Mogador and Association Essaouira Mogador, are proud to present two solo exhibitions by Ben Ali (Abdelghani Didouh) – a Souiri artist recently described as a ‘genius’ by leading Italian art critic Corrado Levi.

BEN ALI: A RETROSPECTIVE (2006-2016) will take place at Sofitel Essaouira Mogador Golf & Spa from 15 July 2016 to 4 September 2016. The exhibition will span the artist's career from 2006-2016 and will comprise 30 paintings and sculptures.

Opening event:

Sofitel Essaouira Mogador Golf & Spa, Domaine Mogador, Essaouira,

Friday 15 July from 18.30h.

BEN ALI: AT SEA, featuring a selection of 20 new works, will be held at Dar Souiri (the home of Association Essaouira Mogador) from 26 August to 4 September 2016.

Opening event:

Association Essaouira Mogador, Dar Souiri, 10 Avenue du Caire, Essaouira,

Friday 26 August from 18h.

The exhibitions will raise funds for Essaouira-based charity Project 91, to establish a fund for the widows of fishermen lost at sea in the town’s famous blue ‘flouka’ boats. The curators will donate their fees (20% of sale price) to the fund.

Ben Ali - twee exposities met een 'hart'

Elizir en Mashi Mushki Galleries, in samenwerking met Sofitel Essaouira Mogador en Association Essaouira Mogador, zijn er trots op twee solotentoonstellingen presenteren over Ben Ali (Abdelghani Didouh) - een Souiri kunstenaar onlangs omschreven als een 'genie' van vooraanstaande Italiaanse kunstcriticus Corrado Levi.

BEN ALI: A Retrospective (2006-2016) zal plaatsvinden in Sofitel Essaouira Mogador Golf & Spa vanaf 15 juli 2016 tot 4 september 2016. De tentoonstelling zal de carrière van de kunstenaar overspannen 2006-2016 en zal 30 schilderijen en sculpturen tonen.

Vernisage: 

Sofitel Essaouira Mogador Golf & Spa, Domaine Mogador, Essaouira, 

vrijdag 15 juli vanaf 18.30u.

BEN ALI: AT SEA, met een selectie van 20 nieuwe werken, zal worden gehouden in Dar Souiri (de thuis van Association Essaouira Mogador) vanaf 26 augustus - 4 september 2016. 

Vernisage: 

Association Essaouira Mogador, Dar Souiri, 10 Avenue du Caire

, Essaouira, 

vrijdag 26 augustus van 18u.

De tentoonstellingen zullen geld in te zamelen voor Project 91,

een in Essaouira gevestigde liefdadigheid.

Doel is een fonds op te richten voor de weduwen van vissers die het leven op zee verloren in de beroemde blauwe vissersboten  'Flouka'.

De curatoren zullen  (20% van de verkoopprijs) doneren aan het fonds.

The artist

Ben Ali (Abdelghani Didouh, born 1966) has been working as an artist since the mid-2000s, in a small studio in the Joteya (junk market) of Essaouira’s crumbling industrial quarter. He chose his name out of respect for his father, the painter Ali – a major figure in the Essaouira art scene, whose challenging works presented graphic depictions of human sexuality.

After working for many years as a fisherman, Ben Ali took up painting when the sea stole his boat, his friends and one of his brothers. Since then, he has been creating strange, darkly colourful works on wood, canvas, furniture and other 3-D objects. The exhibitions will feature a selection of new and earlier pieces reflecting this wide variety of formats. 

Ben Ali says he paints “because I am my father’s son” and because “for me, fishing and painting are the same”. “I continue the work of my father. In my paintings there are all the ghosts, that little by little appear on the canvas like the memories of a childhood dream."

Italian art critic and long-time Moroccan resident

Corrado Levi

believes both Ben Ali and his father are artists of great distinction: “Geniuses are rare: to find two in one family is even rarer. Ali: the body and substance…Ben Ali: the spirit and transparency. Two geniuses.”

And for expert in contemporary art Michel Bohbot, Ben Ali’s world is “a human comedy…joyful, alive, sensual…anchored in the real.”

De artiest

Ben Ali (Abdelghani Didouh, geboren 1966) is werkzaam als beeldend kunstenaar sinds het midden van de jaren 2000, in een kleine studio in de Joteya (rommelmarkt) de  afbrokkelende industriële wijk van Essaouira.

Hij koos zijn naam uit respect voor zijn vader, de schilder Ali - een belangrijke figuur in de Essaouira kunstwereld, waarvan de werken

uitdagende

grafische afbeeldingen van de menselijke seksualiteit portretteerden.

Na vele jaren als een visser te hebben gewerkt, begon Ben Ali met schilderen toen de zee zijn Flouka zijn vrienden en een van zijn broers opeiste

.

Sindsdien creëert hij vreemde, donkere kleurrijke werken op hout, canvas, meubilair en andere 3-D objecten.

De tentoonstelling zal een selectie van nieuwe en eerdere stukken bevatten die deze grote verscheidenheid van formaten

weerspiegelen

.

Ben Ali zegt dat hij schildert  " omdat ik de zoon van mijn vader ben" en omdat "voor mij, vissen en schilderen hetzelfde zijn".

"

In mijn schilderijen zijn er al de geesten, die beetje bij beetje op het doek als de herinneringen van een jongensdroom verschijnen. "

Italiaanse kunstcriticus en sinds lang Marokkaanse resident

Corrado Levi

  gelooft dat zowel Ben Ali als zijn vader kunstenaars zijn van uitzonderlijke onderscheiding: "Genieën zijn zeldzaam: er twee in een gezin is nog zeldzamer.

Ali: het lichaam en de inhoud ... Ben Ali: de geest en transparantie.

Twee genieën. "

En voor expert in de hedendaagse kunst Michel Bohbot, Ben Ali's wereld is "een menselijke komedie ... vrolijk, levend, sensueel ... verankerd in het echt."

Inspired by the style? Do some sourcing in Marrakech?
contact us

More inspiration on
Facebook | Twitter |  Google+ |  Instagram | Contact | Bloglovin