animalshelter

Dogood: ADOPT A DONKEY - part 2

Refuge Gco Essaouira

Net voordat we gisteren naar huis gingen na ons bezoek aan de Gco Refuge, stonden er twee ezeltjes die onlangs waren binnen gebracht. Ééntje met een zwaar vervormde hoef die zo scheef was gegroeid dat zijn poot de grond niet meer raakte.

Een ander zonder hoef, helemaal ingezwachteld en het bloed sijpelde erdoor...

article by Marlène Pauly

more articles

by Marlène

HERE

English down

Refuge Gco Essaouira

De beide dieren stonden er rustig bij en lieten ons, een beetje argwanend, dichterbij komen.

Het leek alsof ze er steevast van overtuigd waren dat het allemaal een groter doel diende.

De spreuk van de nobele

Rumi

kwam plots bij me naar boven.

' De wonde is de plaats waar het Licht in je binnendringt '

Als hier iemand het Licht binnenbrengt in deze prachtige schuilplaats voor gewonde en gehandicapte dieren dan zijn dit zonder enige twijfel Valérie en Gérard Adam.  Beiden Belgen en al 10 jaar is de

Refuge Gco

hun passie en hun zorgenkindje.

Want meer bekendheid voor hun initiatief betekent niet meteen meer geld dat er binnenkomt, nee.. steeds vaker wordt er beroep op hen gedaan voor het herbergen van gewonde dieren, soms zelfs vanuit Casablanca.

Net als

Jarjeer Mules

in Marrakech zijn deze schuilplaatsen zeldzaam, en veel enthousiaste start-ups eindigen door gebrek aan doorzetting, financiële middelen of een combinatie van allerlei factoren.

Refuge Gco Essaouira

Na 10 jaar is het voor refuge Gco echter tijd voor een jubileum! Ze zijn het waard en ook wij hopen hierin onze steun te mogen bijdragen.

 • Het domein is ondertussen versterkt met lokale vrijwilligers.
 • Er is een  table d hôte concept voor kleine groepen, en...
 • Helemaal te gek, zeker met kids, er zijn nu 2 prachtige gastenkamers beschikbaar om enkele dagen in de prachtige heuvels rond Essaouira te verblijven en met de dieren om te gaan.

Want behalve ezeltjes loopt er ook een grote groep katten en honden rond waarvan een groot aantal een poot mist, blind is of '

gewoon

' gedumpt.

We realiseren ons de problematiek van de situatie wat de ezeltjes betreft heel goed. Ezels zijn werkdieren, het is het dier waar het inkomen van het gezin vanaf hangt en dat inkomen is vaak gewoon niet genoeg om een veearts te raadplegen als er wat fout gaat.

Hoe kan jij helpen?

 • Adopteer een dier - Betaal een maandelijks bedrag om mee de kosten van de voeding te dekken.
 • Doneer - Een dierenartsen praktijk voor de wijde omgeving op poten zetten waar er gratis hulp kan geboden worden is de droom van Valérie en Gérard. Wat een geweldig begin van de volgende 10 jaar zou dit worden!
 • Become a volunteer! The Refuge needs helping hands and is happy with people to help out on Saturdays. ( people from Essaouira and surroundings)

Just before returning home yesterday, after our visit to the Gco Refuge, we spotted two donkeys which were recently brought in. 

One with a heavily distorted hoof that had grown so bad that his leg did not touch the ground anymore.

The other had no hoof left, with blood seeping through the bandage ...

The two animals stood quietly and while being a little suspicious in us coming closer,

it seemed like they were somehow convinced that it all served a greater purpose.

The quote of the noble

Rumi

came suddenly to my mind.

"The wound is the place where the Light enters"

If anyone here brings in

the light in this wonderful shelter for injured and disabled animals then this clearly are Valérie and Gérard Adam.

Both Belgians and for 10 years the

Refuge Gco

is their passion and their subject of many concerns.

More awareness for their initiative does not necessarily mean more money coming in, no .. it's more a matter of increasingly being called upon to shelter injured animals, sometimes all the way from Casablanca.

Like

Jarjeer

Mules

in Marrakech

, these

shelters are rare, and many enthusiastic startups end by

lack of

determination

, funds or a combination of factors.

Refuge Gco Essaouira

After 10 years,

however, it is time

for an anniversary

for

refuge

Gco

!

They are worth

it and

we hope to be able to contribute

.

 • The daily work at the domain is now supported bysome local volunteers.
 • There is a 'Guest table'concept for small groups, and ...
 • Totally cool, especially with kids, there are nowtwo beautiful guestrooms available giving you a chance to staya few daysin the beautifulhills around Essaouira enjoying the animals.

Besides donkeys there is also a large population of cats and dogs around of which a large number is missing a leg, is blind or 'just' dumped.

We do realize the problem of the situation regarding the donkeys very well. Donkeys are work animals.  The income of the family depends upon them and that income is often simply not

sufficient

to consult a veterinarian if something goes wrong.

Refuge Gco Essaouira

How can

you help?

 • Adopt A Pet - Pay a monthly fee to support the cost of food.
 • Donate - Build a New Veterinary Surgery that can offer free help is Valérie and Gérard's dream. WoW would this be a great start for the next 10 years!
 • Become a volunteer! The Refuge needs helping hands and is happy with people to help out on Saturdays. (People from Essaouira and surroundings)
Refuge Gco Essaouira

Inspired by the style? Ready for some sourcing in Marrakech?
contact us

More inspiration on
Facebook | Twitter |  Google+ |  Instagram | Contact | Bloglovin