culture

OUR DAILY BREAD - an insight on Moroccan food culture

bakery medina Marrakech

If you follow a Moroccan lady with a towel covered tray wending her way through the alleys of the medina she will lead you to the local community baker. With her daily bread!

Most homes in the very old residential areas do not have an oven and the baking of the daily bread, or anything else for that matter,  is done out of the house. As bread is made every day by every family, the baker is a busy man and seems to work pretty much around the clock.  I cannot imagine how he keeps going over summer when it is in the 50s outside or when it is Ramadan and he is fasting, as he works in a small space with a blazing inferno beside him. 

Although

our riad

has an oven ( a rudimentary appliance to my mind !!!!!! ) anything big is taken to the local baker. A baked fish or a

pastilla

is whizzed up to him and collected later.  I even know one US expat who got her Thanksgiving turkey cooked by her local bakery man.  So this hard working man is a vital part of the local community and I have visited a couple of these dark streetside caverns where the main lighting is from the glow of the wood fired oven .  The hot flatbreads are piled up on the wooden shelves, customers are queued at the door and that alluring warm yeasty aroma is wafting all around. Ah imagine smelling that all day !!!!

p.s. the Ministry of Islamic affairs protects within each neighbourhood three essential things. The mosque,

the Hammam

and...the bakery!

article by Kate Woods

more articles

by Kate

HERE

Nederlands onder

bread baking Morocco
bread baking Morocco

Al eens een Marokkaanse dame gevolgd die met een grote blik bedekt met een handdoek onderweg is in de steegjes van de medina?  Ze zal je leiden naar de publieke oven.

De meeste huizen in de oude woonwijken beschikken niet over een oven en het bakken wordt in een buurt oven gedaan.

Brood staat elke dag op het programma en wordt nog vaak traditioneel gemaakt binnen het gezin.  De bakker is dan ook een druk bezet man en lijkt vrijwel rond de klok werken. 

Ik kan me niet voorstellen hoe hij blijft werken tijdens de zomer, wanneer het in de straten al gauw 50 graden is buiten, of wanneer het Ramadan en hij er ook nog bij vast, al werkend in een kleine ruimte met een brandend inferno naast hem!

Hoewel

onze riad

een oven heeft (een rudimentaire apparaat als je het mij vraagt !!!!!!) wordt er voor het bakken van iets groots uitgeweken naar de plaatselijke bakker! 

Een gebakken vis of een

pastilla

wordt als de wervelwind naar hem toegebracht en later weer opgehaald. 

Ik ken zelfs een Amerikaanse expat die haar Thanksgiving kalkoen heeft laten bakken bij haar lokale oven!  

Deze hard werkende man is een essentieel onderdeel van de lokale gemeenschap en ik heb al een paar van deze duistere spelonken bezocht. Ze zijn amper te zien in vanaf de straat, enkel waar de de gloed van de met hout gestookte oven geeft een lichtschijnsel in de donkere ruimtes. 

De gloeiend warme platte Marokkaanse broden liggen er opgestapeld op de houten planken met vaak een rij klanten voor de deur stevig taterend eom de laatste Medina roddels te verspreiden. Al dat met de verleidelijke warme geur van het vers gebakken brood.

Ah een mens zou voor minder er verslaafd aan raken !!!!

Het Ministery van Islamitische Zaken in Marokko beschermd en staat in voor het behoud van drie essentiële gebouwen binnen elke wijk. De Moskee,

de hammam

en...de bakkerij!

bread baking Morocco
bread baking Morocco

Inspired by the style? Do some sourcing in Marrakech?
contact us

More inspiration on
Facebook | Twitter |  Google+ |  Instagram | Contact | Bloglovin

MARRAKECH TANGIA an insight on Moroccan food culture

A tourist MUST DO.

I never get tired on this country's food styles. If you kind of are the lazy type ( or the single man as they use to think about it here) then there is this simple but delicious alternative for you.

Get a clay pot called Tangia. I would suggest one for 2 persons as food tends to taste better with friends :).

Een AANRADER voor toeristen!! 

De eetgewoontes in dit land blijven me steeds weer verbazen en ik geraak er niet op uitgekeken om telkens weer met groenten en specerijen te goochelen. Dit gerecht is werkelijk top, en zelfs de meest luie vrijgezel kan er mee imponeren. Eerste stap is de aanschaf van een tangia, een kruik in klei die je op de lokale markten voor een euro of twee kan kopen. Koop er een die aangepast is aan het aantal mensen!

Go to the butcher, order some beef with bones, spice with salt and cumin. Add a preserved lemon and some olives. You can add whatever you want in fact...

Pour over a little water and olive oil. Close with a paper and look for a hamam.

Ga naar de slager in de souk en vraag hem de kruik te vullen met rundsvlees met knook! Voeg hier geconfijte citroenen aan toe met groene olijven komijn en zout, wat water en olijfolie. Sluit af met een vuurvast papier en zoek een hamam in de buurt.

The Hamam always has an oven beside and there it is the magic happens! They will put your tangia in the hot ashes and send you off for an hour or three. Just the time it takes for a relaxing bath in the hamam and catch up with some friends.

Hamams hebben altijd een oven met stookruimte ernaast en hier moet je zijn!!! Ze zetten jouw tangia in de hete assen en sturen je weg voor een uur of drie. Net voldoende tijd om even van een warme hamam met schrobbeurt te genieten en ondertussen enkele vrienden uit te nodigen.

When you return after an hour or three, your tangia is ready, tasting delicious with tender meat that has had the time to take up all the flavours from the ingredients.

Food and Friends time in the local caffee where you order some mint tea to it...

Bij terugkeer na een uur of drie is je tangia klaar voor gebruik. Heerlijk zacht vlees dat alle smaken van de kruiden in zich op heeft genomen. Tijd om dit met je vrienden te delen in een lokaal cafe waar je de munt thee bestelt...

Until we meet over a glass of mint tea

X Marlene

Inspired by the style? Do some sourcing in Marrakech?
contact us

More inspiration on
Facebook | Twitter |  Google+ |  Instagram | Contact | Bloglovin