May 24, 2017

MARRAKECH, my 5+ favourite bedrooms on the market

Marrakech, property, for sale, coco-morocco

Ik weet niet hoeveel riads Marrakech telt in de Médina, maar er zijn er altijd een deel die wachten om van eigenaar te veranderen.Veel creatieve talenten gaven reeds het voorbeeld, Bill Willis, wijlen Franca Sozzani, De Hermès familie, YSL, en nu recent het hardnekkige gerucht dat het Bvlgari imperium zijn zinnen heeft gezet op Marrakech.  Het is een uitdaging en een passie om een oude riad om te toveren tot een paradijs met telkens een ander cachet, een andere stijl.
Om je een indruk te geven van de pracht en praal kan je alvast je licht opsteken bij kantoren zoals Chic MarrakechMogador Home Resort en Bosworth Properties.

Ik schuimde de sites af voor jullie en laat je mee binnengluren in mijn favoriete slaapkamers die momenteel op de markt zijn. Misschien wil jij binnenkort wel ontwaken in je eigen riad ...

Wat is een riad? 

Een riad is een authentiek huis in de oude stad, de Médina, dat gebouwd is rond een centrale binnentuin. Alle kamers openen zich naar die centrale tuin en vanaf de straat heb je amper een paar of soms helemaal geen ramen. Op het verdiep vind je in de Marrakech architectuur een overloop met balustrade aan de 4 zijden, die rechtstreeks in contact staat met de patio. Die overloop (passerel) zorgt ervoor dat de kamers terugliggen en dus minder direct zonlicht krijgen, wat vooral op die snikhete zomerdagen een voordeel is.  Het centrale binnengebied, de tuin (riad is het Arrabische woord voor tuin) is meestal rijkelijk voorzien van planten en water.

Water, één van de pijlers in de islamitische architectuur en ook één van de levensnoodzakelijke elementen in de erg droge zanderige gebieden.

Marrakech, property, for sale, coco-morocco
  
                    
article by Marlène Pauly more articles by Marlène HERE
English downMarrakech, property, for sale, coco-morocco

Marrakech, property, for sale, coco-morocco

Marrakech, property, for sale, coco-morocco

Marrakech, property, for sale, coco-morocco

Marrakech, property, for sale, coco-morocco


I do not have a clue how many riads you will find in the Marrakech Medina, but there are always some waiting to change ownership.

Many creative talents have been putting an example, including Bill Willis, Franca Sozzani, The Hermes family, YSL, and recently the persistent rumour that the Bvlgari empire is focussing on Marrakech. It is a challenge and a passion to transform an old riad into a real paradise.To give you an impression on the splendor and beauty of these old houses, you can get a glimpse of it at Chic Marrakech, Mogador Home Resort and Bosworth Properties.I surfed the sites for you and let you have a look into my favourite bedrooms that are currently on the market. One never knows,you might want to wake up soon in your own riad ...


What is a riad?  

A riad is an authentic house in the old town, the Medina, built around a central courtyard. On the first floor you will find a 4-sided passageway open to the inner garden and in open air, this is the case for the Marrakech architecture. This passageway causes the rooms to recline and thus get less direct sunlight on those sizzling summer days. The central atrium is usually rich in plants and water.
Water is one of the pillars in Islamic architecture and also one of the vital elements in the very dry and sandy areas.

 

More Morocco on
Facebook | Twitter |  Google+ |  Instagram | Website |