Saturday, April 15, 2017

Walk: ARTISTIC SPOTS IN MOROCCO - Diabat

Diabat - Essaouira - Morocco

Vanaf de eerste keer dat ik dit kleine artistieke heuvel dorpje zag van op afstand,  fluisterde iets mijn naam. Diabat, tegen de flank met zicht op Essaouira.
Die aantrekking komt zeker niet van de plaatsen die verwijzen naar het bezoek, het verblijf of ... van rock ster Jimi Hendrix, maar als hij hier echt ooit gepasseerd is, verbleven heeft, of volgens de verhalen, inspiratie opdeed voor een song, dan werd hij wellicht verliefd op het dorp om dezelfde redenen als ik.

Bijna ongerepte architectuur. Prachtig vormenspel van de kleine kleurrijke huizen die aan elkaar vastklampen, aanleunen, allen met dak terrassen en uitzicht in alle richtingen. De straten die parallel lopen met de oceaan hebben allemaal een schitterend panorama over de baai van Essaouira.  Tot op heden kan ik alleen maar raden hoe prachtig dit moet zijn bij valavond, wanneer de zon onder gaat  en vervolgens de lichten in de medina en langs de boulevard een heerlijk schouwspel moeten geven vanop je dak.  De achterkant van het dorp heeft een prachtig uitzicht over de rivier die je diep meeneemt in het Berberse landschap en verder tot in Hererta.

  
                    
article by Marlène Pauly more articles by Marlène HERE
English down


From the first time I saw it from a distance, something whispered my name in the little artistic village of Diabat. For sure it are NOT the places that refer to the visit , the stay or...of the all famous Jimi Hendrix. But if he truly did pass there then he must have loved it for exactly the same reasons as I do.
Almost unspoiled architecture. Beautiful silhouettes of small colourful houses that cling together, all with rooftop terraces and views in all directions. The streets that run parallel with the ocean all have stunning views on the bay of Essaouira. This far, I can only guess how stunning this must look in the evening with all the lights in the Medina and along the boulevard. The backside of the village has another stunning view over the river that takes you deep into the Berber countryside and all the way to Hererta.

Diabat - Essaouira - Morocco
Diabat - Essaouira - Morocco
Diabat - Essaouira - Morocco
Diabat - Essaouira - Morocco
Diabat - Essaouira - Morocco
Diabat - Essaouira - Morocco
Diabat - Essaouira - Morocco
Diabat - Essaouira - Morocco
Diabat - Essaouira - Morocco
Diabat - Essaouira - Morocco
Diabat - Essaouira - Morocco
 And then, modernisation came.... Please, don't let this take over the heart and soul of this charming town...
Ugly architecture Diabat

More Morocco on
Facebook | Twitter |  Google+ |  Instagram | Website |