January 06, 2017

OUR DAILY BREAD - an insight on Moroccan food culture


bakery medina Marrakech


If you follow a Moroccan lady with a towel covered tray wending her way through the alleys of the medina she will lead you to the local community baker. With her daily bread!

Most homes in the very old residential areas do not have an oven and the baking of the daily bread, or anything else for that matter,  is done out of the house. As bread is made every day by every family, the baker is a busy man and seems to work pretty much around the clock.  I cannot imagine how he keeps going over summer when it is in the 50s outside or when it is Ramadan and he is fasting, as he works in a small space with a blazing inferno beside him. 

Although our riad has an oven ( a rudimentary appliance to my mind !!!!!! ) anything big is taken to the local baker. A baked fish or a pastilla is whizzed up to him and collected later.  I even know one US expat who got her Thanksgiving turkey cooked by her local bakery man.  So this hard working man is a vital part of the local community and I have visited a couple of these dark streetside caverns where the main lighting is from the glow of the wood fired oven .  The hot flatbreads are piled up on the wooden shelves, customers are queued at the door and that alluring warm yeasty aroma is wafting all around. Ah imagine smelling that all day !!!!

p.s. the Ministry of Islamic affairs protects within each neighbourhood three essential things. The mosque, the Hammam and...the bakery!
                   
article by Kate Woods more articles by Kate HERE
Nederlands onderbread baking Morocco
bread baking Morocco

Al eens een Marokkaanse dame gevolgd die met een grote blik bedekt met een handdoek onderweg is in de steegjes van de medina?  Ze zal je leiden naar de publieke oven.De meeste huizen in de oude woonwijken beschikken niet over een oven en het bakken wordt in een buurt oven gedaan. Brood staat elke dag op het programma en wordt nog vaak traditioneel gemaakt binnen het gezin.  De bakker is dan ook een druk bezet man en lijkt vrijwel rond de klok werken.  Ik kan me niet voorstellen hoe hij blijft werken tijdens de zomer, wanneer het in de straten al gauw 50 graden is buiten, of wanneer het Ramadan en hij er ook nog bij vast, al werkend in een kleine ruimte met een brandend inferno naast hem!Hoewel onze riad een oven heeft (een rudimentaire apparaat als je het mij vraagt !!!!!!) wordt er voor het bakken van iets groots uitgeweken naar de plaatselijke bakker!  Een gebakken vis of een pastilla wordt als de wervelwind naar hem toegebracht en later weer opgehaald.  Ik ken zelfs een Amerikaanse expat die haar Thanksgiving kalkoen heeft laten bakken bij haar lokale oven!   Deze hard werkende man is een essentieel onderdeel van de lokale gemeenschap en ik heb al een paar van deze duistere spelonken bezocht. Ze zijn amper te zien in vanaf de straat, enkel waar de de gloed van de met hout gestookte oven geeft een lichtschijnsel in de donkere ruimtes.  De gloeiend warme platte Marokkaanse broden liggen er opgestapeld op de houten planken met vaak een rij klanten voor de deur stevig taterend eom de laatste Medina roddels te verspreiden. Al dat met de verleidelijke warme geur van het vers gebakken brood. Ah een mens zou voor minder er verslaafd aan raken !!!!

Het Ministery van Islamitische Zaken in Marokko beschermd en staat in voor het behoud van drie essentiële gebouwen binnen elke wijk. De Moskee, de hammam en...de bakkerij!
bread baking Morocco
bread baking Morocco

More Morocco on
Facebook | Twitter |  Google+ |  Instagram | Website |
Post a Comment